Cees van der Pluijm  -  BIO- EN BIBLIOGRAFISCHE GEGEVENS
Cees van der Pluijm, geboren 12 januari 1954 in Radio Kootwijk (Gld.), studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Zuidafrikaans aan de Universiteit van Amsterdam. Hij overleed op 14 december 2014 in Arnhem.

In de periode 1994-2014 was hij docent poëzie schrijven, beschouwend schrijven, & kunst- en cultuurgeschiedenis aan de opleiding Writing for Perfomance van de Faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Daarnaast was hij werkzaam als communicatietrainer en trainingsacteur, als presentator (onder meer van theatertalkshows), en opende hij congressen met op maat gemaakte acts.
Van 1993 tot 1997 was hij als tekstschrijver verbonden aan Theaterbedrijf ORIËNT, een toneelgezelschap te Nijmegen.
Van augustus 1994 tot maart 2013 was hij columnist voor de Gay Krant.
Van november 2006 tot november 2011 schreef hij als Radiodichter maandelijks een gedicht over de Gelderse actualiteit voor de programma's 'Vandaag de dag' en 'Van Spijk tot Spijk' van Omroep Gelderland.

Cees van der Pluijm schreef poëzie, toneel, liedteksten, columns, verhalend proza, reclameteksten, lezingen, essays, boekrecensies, en gaf workshops. Tot 1990 publiceerde hij ook onder de namen Peter Coret en Paul Lemmens.
Werk van hem werd opgenomen in meer dan vijftig bloemlezingen en essaybundels (waaronder Gerrit Komrij, De Nederlandse pozie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten. Amsterdam (Bert Bakker) 1987 [achtste herziene en vermeerderde druk; 1 gedicht] en 1996 [tiende herziene en vermeerderde druk; 3 gedichten] en in tientallen dag- en weekbladen.

Sinds de herfst van 2005 was Cees van der Pluijm Parkdichter van het Arnhemse Sonsbeekpark en schreef hij vier keer per jaar een gedicht over het mooiste park van Nederland.

Zie ook Siegfried Woldhek, Tekening Cees van der Pluijm
 
N.B. De met éen asterisk gemarkeerde boeken zijn de basiswerken van deze bibliografie; de met twee asterisken uitgeleide werken bevatten teksten die niet in de met éen asterisk geduide boeken voorkomen.
Een aantal titels is nog in boekvorm leverbaar; de integrale tekst van Pausin Johanna, Negen preken en de Gay Krant columns zijn online beschikbaar. Klik op hyperlinks voor nadere informatie.


poëzie

 • Ongrijpbare jeugd. Nijmegen (Maas & Jaspers) 1982 [als Peter Coret, samen met Jos Versteegen, bij tekeningen van Peter Yvon de Vries; niet in de handel]
 • Quintijn voor Harry G.M. Prick, Deventer (Paul Snijders) 1983 [als Peter Coret, acrostichon met betrekking tot Lodewijk van Deyssel]**
 • Het lustprieel. Baarn (De Prom) 1984 [als Peter Coret, samen met Robert Alquin, deels light verse]*
 • Vanitas. Utrecht (Sub Signo Libelli) 1985 [als Peter Coret, gedichten, bibliofiele uitgave, gezet en gedrukt door Ger Kleis]
 • O, dat je doodgaat. Amsterdam (Amor Vincit) 1986 [als Peter Coret, bibliofiele uitgave, gezet en gedrukt bij de Veerpers]
 • Sebastiaan. 's-Gravenhage (Tight End Press) 1987 [als Peter Coret, bibliofiele uitgave]
 • Goffert. Gedichten bij tekeningen van Paul Lemmens. Amsterdam (Dirty Trix) 1988 [als Peter Coret, bibliofiele uitgave, gezet en gedrukt door Hein Elferink]
 • Vanitas. Amsterdam (De Woelrat) 1988 [als Peter Coret, gedichten]*
 • Het kind de vis. Amsterdam (Phoenix Editions) 1991 [gedichten, met tekeningen van Ciska Muller, bibliofiele uitgave, gezet en gedrukt door Hein Elferink]
 • Van liefde en een niet te lessen dorst. Gedichten 1998 - 1973. Nijmegen (Vita) 1998 [verzamelde gedichten]*
 • Kort, lang, sluis. Drie gedichten. Arnhem (Dove è Dante?) 2007 [met Hanz Mirck en Frans Goddijn]*
 • Voorlopige bestemming. Utrecht/Leeuwarden (Uitgeverij De Contrabas) 2010 [gedichten 1998-2010]*
 • Tableau de la troupe. 27 sixtijnen. Arnhem (KCG, Gelders kenniscentrum voor kunst en cultuur) 2014 [bibliofiele uitgave, oplage 30 gen. en gesign. exx.]*


theater

 • De dood van Iwan Iljitsj. Naar de gelijknamige novelle door Leo Tolstoj. 1990 [monoloog, niet in boekvorm gepubliceerd; fragment in: De Gids 3/4 (1992)]*
 • Dr moet iets met apen in. Nijmegen (De Stiel) 1992 [tragikomedie over AIDS en seksualiteit]*
 • Liedjes uit de Pluijmshows. Nijmegen (De Stiel) 1994 [bundeling van liedteksten; niet in de handel]*
 • Idealisten. Nijmegen (De Stiel) 1994 [tragikomedie]*
 • Van Nieumeghen. Nijmegen (De Stiel) 1995 [nieuwe hedendaagse toneeltekst in verzen, naar het verhaal van Mariken van Nieumeghen]*
 • Pausin Johanna. [monoloog, gespeeld en geproduceerd in 1996 en 1997 door Xander Straat / Het Oranjehotel, regie Anny van Hoof; zie www.hetgrootehoofd.nl; niet in boekvorm gepubliceerd]*
 • In de gloria. [tragikomedie over winst en verlies van het ouder worden, geschreven voor Theater Quispel te Beek; regie Maria Brants; première 16 maart 2002; niet in boekvorm gepubliceerd]*
 • Wij Nederlanders. [muziektheatervoorstelling met liedjes van Jules de Corte en scènes rond thema's uit zijn werk; regie Paul Klooté; première 22 januari 2012; niet gepubliceerd in boekvorm]*


proza

 • Negen preken. Uitgesproken gelegenheden. Beek-Ubbergen (Pluijm Producties online) 2000 [teksten uit 1986 - 1993; niet in boekvorm gepubliceerd]
 • Hete klippen. Baarn (Fontein) 1991 [roman, samen met Robert Long]*
 • Beste Robert, Waarde Cees. Brieven over leven, dood, liefde, seks, werk en collega's. Nijmegen (AdeL) 1998 [samen met Robert Long]*
 • Het laatste jaar. De brieven uit 2006. Nijmegen (de Stiel) 2008 [samen met Robert Long]*
 • Radio Kootwijk. Biografie van een zendstation en een dorp in het hart van de Veluwe. Barneveld (Koninklijke BDU) 2014*


didactiek

 • Schrijven van gedichten en verhalen. Utrecht (Teleac) 1993 [cursusboek creatief schrijven; tweede herziene druk 1998]*
 • Jeannine Boset, Evert Hoogendoorn, Marike Jansen, Zonder bril kan ik niet zien. Gedichten maken met verstandelijk gehandicapten. Nijmegen (De Stiel/AGO) 1998 [inleiding, begeleiding en eindredactie didactische verkenning literaire vorming]*
 • Schrijven van gedichten en verhalen. Amsterdam (L.J. Veen) 2003 [tweede druk 2005] [Oorspronkelijke, onverkorte, ongekuiste, gepreciseerde, verbeterde en gemoderniseerde versie van Schrijven van gedichten en verhalen, Utrecht (Teleac/NOT) 1992, 1998]*
 • Emke Spauwen en Cees van der Pluijm (red.), Vissen zwemmen leren, over taalvorming en persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke handicap door het schrijven van gedichten. Nijmegen/Diemen (De Stiel/AGO) 2005 [praktisch handboek (met cd-rom)]*
 • Schrijven van gedichten en verhalen. Utrecht, Leeuwarden (Uitgeverij de Contrabas) 2008 [Oorspronkelijke, onverkorte, ongekuiste, gepreciseerde, verbeterde en gemoderniseerde versie van Schrijven van gedichten en verhalen, Utrecht (Teleac/NOT) 1992, 1998, en Amsterdam (L.J. Veen) 2003, 2005]*


light verse

 • Herenspraak. Vier dozijn sonnetten. 's-Gravenhage (BZZTôH) 1980 [als Paul Lemmens, samen met Drs. P]*
 • Dat lentebal. 33 balladetten. Amsterdam (Bert Bakker) 1983 [als Paul Lemmens, samen met Drs. P]*
 • Letterkundig verskwartet. 4x12 versvormen Amsterdam (Sijthoff) 1985 [als Paul Lemmens, samen met Drs. P, Driek van Wissen en Jacob Steege]*
 • Literair assortiment. 4x25 genres op rijm. Amsterdam (Sijthoff) 1985 [als Paul Lemmens, samen met Drs. P, Driek van Wissen en Jacob Steege]*
 • Nieuwe vergezichten. Dertien fonkelnieuwe versvormen. Amsterdam (Sijthoff) 1989 [als Paul Lemmens, samen met Drs. P]*


op cd en dvd

 • Beetje bang. cd van Resi (Coumans). Roermond 2002 [drie liedteksten]
 • Zwervers. cd van Hoed en de Rand. Castricum 2011 [een gedicht, als Paul Lemmens]
 • Pluijm! Theatertalkshows 1991-1994. Nijmegen 2011 [audio-dvd en video-dvd met 16 talkshows met interviews en liedjes door Cees van der Pluijm; gedocumenteerd met veel foto's]


essays

 • Helias achterna. Nijmegen, leve(n)de letteren! Nijmegen (Dekker van de Vegt) 1984 [essay]
 • Voortbestaan in gerechtigheid. Dichten en denken van N.P. van Wyk Louw. Leiden (Dimensie) 1985 [vertaling gedicht + essay]
 • De paradox van de pretentie en het verlangen. Nijmegen (Villa Lila) 1990 [lezing over homokunst en -cultuur]
 • 'Een cliché was nooit weg'. Over Bezorgde Ouders van Gerard Reve, in: BZZLLETIN, 21 (1991) 188, sept. [themanummer tien jaar Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren]
 • Uitgelezen 14. Exil en migratie. Den Haag (NBLC) 1995 [over het werk van Elisabeth Eybers]
 • Uitgelezen 16. Jonge schrijvers in een oude eeuw. Den Haag (NBLC) 1997 [over het werk van Willem Melchior]
 • Aad Meinderts en Dick Welsink (red.), Vier lichte letterheren. Den Haag/Amsterdam (Letterkundig Museum/Thomas Rap) 1999 [over het werk van Kees Stip]
 • 'Wil jij me zien ja', in: Nieuwe VoorZet. Praktijkblad voor zingeving en geloven samen met mensen met een verstandelijke handicap. Hoevelaken (SGO Hoevelaken) 2000, jrg 1, nr 6 [over zingeving en gedichten schrijven]


tekstbezorging & bloemlezingen
door Paul Lemmens / Cees van der Pluijm

 • Drs. P, Weelde en feestgedruis. De beste gedichten van Drs. P, samengesteld en ingeleid door Paul Lemmens. Amsterdam (Sijthoff) 1986*
 • Robert Long, Jij wou mij totaal. Alle liedteksten, bezorgd, samengesteld, ingeleid en toegelicht door Paul Lemmens. Amsterdam (Sijthoff) maart 1987 [tweede verbeterde druk april 1987]*
 • Pé Hawinkels, Verzamelde gedichten. Nijmegen (De Stiel) 1988 [samengesteld, ingeleid, toegelicht en geannoteerd door Cees van der Pluijm, Anneke van der Putte, Paul Sars en Rob van de Schoor]*
 • H.H. Polzer, Lyriana. Poems and songs in English/poèmes et chansons en français/Gedichte und Lieder auf Deutsch/introduced by/introduit par/eingeführt von Cees van der Pluijm. Nijmegen (De Stiel) 1993 [samengesteld en geredigeerd door Kees van den Heuvel, Cees van der Pluijm en Anneke van der Putte]*
 • Jules de Corte, Ik ben je reisgenoot. Samengesteld, bezorgd en toegelicht door Cees van der Pluijm. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar) 1994*
 • diverse auteurs, Mijn hersens denken als ik slaap. 159 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap. Samengesteld, ingeleid en bezorgd door Cees van der Pluijm. Nijmegen/Diemen (De Stiel/AGO) 1999*
 • Drs. P, Versvormen. Leesbaar handboek. Nijmegen (De Stiel) 2000 [samengesteld en geredigeerd door Anneke van der Putte en Cees van der Pluijm]*
 • diverse auteurs, Ik schilder de honden blauw. 164 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap. Samengesteld, ingeleid en bezorgd door Cees van der Pluijm. Nijmegen/Diemen (De Stiel/AGO) 2000*
 • Drs. P, Toenemend feestgedruis. De beste gedichten van Drs. P, bezorgd, samengesteld, ingeleid en toegelicht door Cees van der Pluijm. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar) 2004*
 • Jules de Corte, Ik zou weleens willen weten. Samengesteld, bezorgd, ingeleid en toegelicht door Cees van der Pluijm. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar) 2005*
 • diverse auteurs, Blijf nog even. 166 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap over liefde, vriendschap en familie. Samengesteld, ingeleid en bezorgd door Cees van der Pluijm. Nijmegen/Diemen (De Stiel/AGO) 2005*
 • Drs. P, Heilzame jeugdlectuur. De beste gedichten uit Toenemend feestgedruis. Vermeerderd met twintig nieuwe ollekebollekes. Samengesteld, ingeleid, toegelicht en bezorgd door Cees van der Pluijm. Amsterdam (Rainbow Essentials) 2009*
 • Drs. P, Zeslettergrepigheid. De beste ollekebollekes van Drs. P. Samengesteld, bezorgd, ingeleid en toegelicht door Cees van der Pluijm. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar) 2009*
 • Jules de Corte, Wie in Nederland wil zingen. 52 luisterliedjes / naar de originele uitvoeringen genoteerd door Bert van den Brink en Bram Strijbis. Nijmegen (Uitgeverij de Stiel) 2012 [inleiding en eindredactie]*
 • Drs. P, Jongste ontdekkingen. Ollekebollekes. Bezorgd, samengesteld en ingeleid door Michèl de Jong en Cees van der Pluijm. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar) 2013 [inleiding en flaptekst]*
 • diverse auteurs, Dag taart op de tafel. 157 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap. Samengesteld, ingeleid en bezorgd door Cees van der Pluijm. Nijmegen/Amersfoort (De Stiel/Special Arts) 2014*


bloemlezingen, verzamelbundels, beeldende kunst e.d.
met werk van Paul Lemmens, Peter Coret en Cees van der Pluijm

 • Wie zegt dat ik na veertien regels zwijg? Bloemlezing uit Nederlandse sonnetten van 1966 tot 1980. Amsterdam (C.J. Aarts) 1980 [gedicht]
 • Droggen zijn bedroom. Nederlandse nonsenspoëzie uit de 19de en 20ste eeuw. Amsterdam (Sijthoff) 1984 [gedicht]
 • De 200 bekendste, mooiste, tederste, leukste sonnetten. Amsterdam (Sijthoff) 1985 [gedicht]
 • Dichter bij Anne. Dichters geïnspireerd door Anne Frank. 's-Gravenhage (Leopold) 1985 [ten bate van de Anne Frank Stichting; gedicht]
 • Dichters over dichters. Amsterdam (Sijthoff) 1986 [gedicht]
 • Hoe kan ik jou in woorden vangen. Een bloemlezing van homo-poëzie. Utrecht (Athmer) 1986 [gedicht]
 • Reve jaarboek 3. Baarn (De Prom) 1986 [gedicht]
 • Plezierdichters en hun vak. Amsterdam (Bulkboek) 1986 [gedichten en interview]
 • Meulenhoff's dagkalender Nederlandse poëzie 1987. Amsterdam (Meulenhoff) 1986 [gedicht]
 • De muze vermomd. De Nederlandse poëzie vanaf 1880 in pastiche & parodie. Oosterbeek (Bosbespers) 1987 [gedicht]
 • De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten. Amsterdam (Bert Bakker) 1987 [achtste herziene en vermeerderde druk; één gedicht] en 1996 [tiende herziene en vermeerderde druk; drie gedichten]
 • Pas op, de dichter lacht. 800 jaar spel, spot en humor in Nederlandse verzen. Apeldoorn (Walva-Boek) 1987 [gedicht]
 • "Ik kan wel raden wat u zit te lezen". Nijmegen (De Gelderlander) 1989 [gedichten]**
 • Van voeten en schoenen. Nijmegen (Literair Agentschap PPS) 1989 [gedicht]**
 • Meulenhoffs dagkalender 1990 Nederlandse poëzie. Amsterdam (Meulenhoff) 1989 [gedicht]
 • twintig - een - negentig. Nijmegen (Anneke van der Putte) 1990 [teksten van Paul Lemmens en Drs. P, op muziek gezet door Constant Rogmans]
 • Jaap Bakker, Rijmwijzer. Amsterdam (Bert Bakker) 1990 [gedicht]
 • Uit liefde en ironie. LIBER AMICORUM Elisabeth Eybers. Amsterdam (Em. Querido's Uitgeverij B.V.) 1990 [twee gedichten]
 • Jules de Corte, Ingelijst. Hilversum (Red Bullet) 1990 [Ingelijst uitgelicht, inleiding bij booklet cd]
 • Schoonheid & kracht. Nijmegen 1990 [programmaboekje bij de gelijknamige korenmanifestatie, ed. Boudewijn van der Wagt, liedtekst]**
 • Meulenhoffs dagkalender 1991 Nederlandse poëzie. Amsterdam (Meulenhoff) 1990 [twee gedichten]
 • Mijn oog komt niet tot rust. Dertig gedichten, twaalf musea. 's-Gravenhage (Federatie van Musea in Zuid-Holland) 1990 [gedicht]
 • Meulenhoffs dagkalender 1992 Nederlandse poëzie. Amsterdam (Meulenhoff) 1991 [gedicht]
 • Cantus Obliquus in concert met Drs. P en Dubbel Zang. Nijmegen (Cantus Obliquus) 1991 [boekje met liedteksten bij het gelijknamige concert]**
 • Jantje zag een pruikje hangen. Nederlandse priapeeën door de eeuwen heen. Rotterdam (Ad. Donker) 1991 [gedicht]
 • Eenling is geenling. Bijbel en homoseksualiteit. Kampen (Uitgeversmaatschappij J.H. Kok) z.j. [1992; gedicht]
 • Zonder vrienden kan ik niet. 101 liedteksten en gedichten over vriendschap. Utrecht (Kwadraat) 1992 [gedicht]
 • O, reisgenoten op dit narrenschip. De geestigste gedichten uit vijftig nummers van De Tweede Ronde. Amsterdam (Bert Bakker) 1993 [gedicht]
 • Op een pad van briefpapier. Brieven in de poëzie. Wormer (Vroom & Dreesmann) 1993 [gedicht]
 • Meulenhoffs dagkalender 1994 Nederlandse poëzie. Amsterdam (Meulenhoff) 1993 [gedicht]
 • Sebastiaan. Martelaar of mythe. Zwolle (Waanders Uitgevers) 1993 [gedicht]
 • Meulenhoffs dagkalender 1995 Nederlandse poëzie. Amsterdam (Meulenhoff) 1994 [gedicht]
 • Ik ben geboren in Apeldoorn. Groot parodieënboek. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar) 1994 [twee gedichten]
 • Nieuwe Psalmen. Nijmegen (SUN/PARMENTIER) 1995 [gedicht]
 • De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten. Amsterdam (Bert Bakker) 1996 [tiende herziene en vermeerderde druk; drie gedichten]
 • Constant Rogmans, Liederen voor koor en ensemble. Nijmegen (De Stiel) 1996 [liedteksten/gedichten]**
 • Zie je ik hou van je. De mooiste liefdesgedichten van alle tijden. Utrecht (Kwadraat) 1996 [gedicht]
 • Is God thuis? Amsterdam (Anthos) 1997 [gedicht]
 • Br. O. Nr. Brieven met postzegels naar De Brief van Vermeer. Arnhem (GBK) 1997 [prozatekst]**
 • Ik hou van Holland. Liedjes, conferences en light verse. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar) 1998
 • Tien bij tien. Tien gedichten van Nijmeegse dichters [...] Nijmegen (De Nijmeegse Zondagmiddagsalon) 1998 [twee gedichten]
 • Vaders in beeld en taal. Breda (Derde poëziebijeenkomst over beeldgedichten) 1998 [drie gedichten]**
 • Jaap Bakker, Rijmhandboek. Praktische gids voor het schrijven van gedichten en liedjes. Amsterdam (Bert Bakker) 1998 [22 gedicht]
 • Gedroomd gebouw/Gebouwd gedroom. Nijmegen 1998. [uitgave als beeldend kunstwerk van het gelijknamige gedicht door Jac. Splinter]
 • Reisverslag 1998. Nijmegen (Novio NV) 1999 [gedicht in jaarverslag busonderneming Novio, n.a.v. het project Poëzie in de bus]**
 • Ik ben geen vreemder andere dan jij. Nijmegen (Van twee tot twaalf/Tien uur poëzie in Nijmegen) 1999 [kwintijn verspreid over affiche, flyer, spandoek, boomerang card en programma]**
 • Buschman, Knibbe, Van der Pluijm (red.), Vaders. Beelden & Gedichten. Beschouwingen. Teteringen (Stichting Beeld & Taal) 1999 [gedicht + twee analyses]**
 • Ver zien... Nijmegen/Tilburg (Jac. Splinter) 1999 [gedicht in glas gegraveerd in monumentaal beeldend kunstwerk; in particulier bezit]**
 • Ik zou de ander kunnen zijn... Nijmegen/Arnhem (Jac. Splinter) 1999 [twee gedichten op eetservies, beeldend kunstwerk, kerstgeschenk Regina Pacis, Arnhem]**
 • Meulenhoffs dagkalender voor het jaar 2000 Nederlandse en Vlaamse poëzie. Amsterdam (Meulenhoff) 1999 [gedicht]
 • Makkers staakt uw wild geraas. Dordrecht (Uitgeverij Liverse) 2000 [gedicht]**
 • Het Binnenste Buiten. Nijmegen (RC) 2000 [vier gedichten]**
 • Geld Geldt. Dordrecht (Uitgeverij Liverse) 2000 [gedicht]**
 • De light scheurkalender 2002. Amsterdam (Nijgh & van Ditmar) 2001 [twee gedichten]
 • Bestek. Nijmegen 2001 [gedicht gedrukt op een schort, behorende bij het kerstpakket van UMC St. Radboud en KU Nijmegen]**
 • De light scheurkalender 2003. Amsterdam (Nijgh & van Ditmar) 2002 [twee gedichten]
 • Meulenhoffs dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse poëzie 2003. Amsterdam (Meulenhoff) 2002 [gedicht]
 • Nooit te laat. 45 (eigen)zinnige varianten op Boutens' Liefdesuur. Goirle (Literaire Kring Goirle) 2003 [gedicht]**
 • Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw. Amsterdam (Uitgeverij Bert Bakker) 2003 [gedicht]
 • Nu extra vers. Nijmegen (Jac. Splinter) 2003 [gedichten op taartschoteltjes en in bijbehorend boekje, beeldend kunstwerk, relatiegeschenk De Waalboog, Nijmegen]**
 • Het Latijn van Japan. Dordrecht (Uitgeverij Liverse) 2003 [13 gedichten]**
 • Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Samenstelling Gerrit Komrij. Amsterdam (Bert Bakker) 2004 [twee gedichten]
 • Instituut Kootwijk. Amsterdam 2004 [vier gedichten]**
 • Elf geboden. Dordrecht (Uitgeverij Liverse) 2004 [twee gedichten]**
 • Alles voor de liefde. De mooiste gedichten over de liefde. Amsterdam (521 Uitgevers) 2004 [gedicht]
 • We weten elkaar altijd te vinden. De mooiste gedichten over vriendschap. Amsterdam (521 Uitgevers) 2004 [gedicht]
 • De light scheurkalender 2005. Amsterdam (Nijgh & van Ditmar) 2004 [elf gedichten]**
 • Navel van 't land. Nijmegen in gedichten. Amsterdam (521 Uitgevers) 2005 [acht gedichten]**
 • Kastanjegedichten. Dichters op de bres voor de paardenkastanje. Groningen (Uitgeverij Passage) 2006 [twee gedichten]**
 • Arnhem Prent 10 jaar 1997-2006. Nijmegen (Intermedi-Art) 2006 [een gedicht]**
 • Chrétien Breukers (red.), 25 jaar Nederlandstalige poëzie, 1980-2005, in 666 en een stuk of wat gedichten. Nijmegen (BnM uitgevers) 2006 [zes gedichten]**
 • Jules de Corte, Ik zou weleens willen weten. Utrecht (Digimode Entertainment) 2006 [inleiding bij booklet dvd]
 • Chrétien Breukers (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter. Nijmegen (BnM uitgevers) 2007 [een gedicht]
 • Meindert Burger en Jos Versteegen (red.), Zo klinkt dus weggesmeten geld. De geestigste gedichten uit De Tweede Ronde. Amsterdam (Mouria) 2007 [zes gedichten]
 • Huub Smeding, De wilde Waal. Schiedam (Scriptum Publishers) z.j. [2007] [gedicht]**
 • Kees Crone en Gerard Herbers (red.), Sonsboek. Mensen in het park/Het Arnhemse Sonsbeekpark in proza, poëzie en beeld. Arnhem (Bezoekerscentrum Sonsbeek) z.j. [2008] [acht gedichten]**
 • Hannie Rouweler (red.), Uit het Noorden waait de muze aan. Dichters over Groningen. Groningen (Uitgeverij Passage) 2008 [een gedicht]**
 • Henk van Zuiden (red.), Vriendschap. Gedichten voor vrienden. Amsterdam (Rainbow Essentials) 2008 [een gedicht]
 • Raadsgriffie Apeldoorn (samenstelling), Raadsconferentie 5 september 2008, Radio Kootwijk. Raadsgriffie (Apeldoorn) 2008 [een gedicht]**
 • Henk van Zuiden (red.), Woef Tjielp Knor. De mooiste gedichten over dieren. Amsterdam (Rainbow Essentials) 2009 [een gedicht]*
 • Henk van Zuiden (red.), Dicht! De beste poëzie, slamdichters en rapteksten. Amsterdam (Rainbow Pockets) 2009 [een gedicht]
 • Jan de Bas en Arie Bijl (samenstelling), En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poëzie vanaf 1900. Kampen (Uitgeverij Kok) 2010 [een gedicht]
 • Mels van Driel, Met de hand. Een culturele geschiedenis van de soloseks. Uitgeverij De Arbeiderspers (Amsterdam/Antwerpen) 2010 [vier gedichten]
 • Henk van Zuiden (red.), Poeslief. De mooiste poezengedichten. Amsterdam (Rainbow Pockets) 2010 [een gedicht]
 • Henk van Zuiden (red.), Hondstrouw. De mooiste hondengedichten. Amsterdam (Rainbow Pockets) 2010 [een gedicht]
 • Bernd Ebbo Visser (red.), De Onbestemmelingen & De bedelCD. z.p. (Uitgeverij Kontrast) 2010 [een gedicht]**
 • Piet Calis, Venus in minirok. Seks in de literatuur na 1945. Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 2010 [twee gedichten]
 • Bert van Dorsten, Schrijverspad Veluwezoom/ een literaire en toeristische voettocht van Rhenen naar Dieren. z.p [Slijk-Ewijk] (Brussels Lof V.O.F.) 2011 [drie gedichten]
 • Simon Dermijn e.a. (red.), Hoe zie jij de toekomst? Een poëtische en getekende toekomstvisie. z.p [Nijmegen] (COS Gelderland) 2011 [twee gedichten]**
 • Corrie Joosten e.a. (red.), Hij zag een kameraad in je. De mooiste gedichten over mannenvriendschappen. Groningen (Uitgeverij kleine Uil) 2011 [een gedicht]
 • Gerrit Komrij (red.), 2012 Mijn poëziekalender. Amsterdam (Van Gennep) 2011 [een gedicht]
 • Henk van Zuiden (red.), Boem Paukeslag! De mooiste muziekgedichten. Amsterdam (Rainbow Pockets) 2012 [twee gedichten]
 • Chrétien Breukers (red.), De scheurkalender van de poëzie 2013. Amsterdam (Van Gennep) 2012 [een gedicht]
 • Wim Bernards (red.), Lachen is het beste medicijn. Een unieke verzameling grappige en inspirerende teksten. Amsterdam (Reader's Digest) 2013 [een gedicht]**
 • Joos van Vugt (red.), 'Nijmeegse biografieën deel 3'. in: Numaga jaarboek 2013. Nijmegen (Vereniging Numaga) 2013 [biografische schets Toon van Heusden]*
 • Gerard Herbers e.a.(red.), Bomen over Arnhem. Arnhem (Bezoekerscentrum Sonsbeek) 2014 [minitekstje over de treurberk]*


verspreide publicaties
van Lemmens, Coret en Van der Pluijm in o.a.:

  Bundel, Bzzlletin, Elégance, Elseviers Weekblad, De Flikkeragenda, Gay Krant, De Gelderlander, De Gids, Humo, KUzien, Maatstaf, MM/VV Agenda, Ons Erfdeel, Onze Taal, Parmentier, Pink, Randschrift, Septentrion, Tegendeel, Tegenspraak, Toneel Theatraal, De Tweede Ronde, Uitkomst, De Volkskrant, Vroom en vrolijk, De Zot/Mens & Gevoelens.


internet


| index | actueel | curriculum | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |