leverbaar via Uitgeverij De Stiel, Nijmegen   Pé Hawinkels

Verzamelde gedichten

Redactie:

Cees van der Pluijm
Anneke van der Putte
Paul Sars
Rob van de Schoor

 
prijs:  15,-
excl. verzendkosten
  Pé Hawinkels, Verzamelde gedichten, werd in opdracht van uitgeverij De Stiel samengesteld, ingeleid, toegelicht en geannoteerd door een redactie bestaande uit Cees van der Pluijm, Anneke van der Putte, Paul Sars en Rob van de Schoor. Zij werden hierin bijgestaan door een drietal studenten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen: Martin Hilferink, Cees Bastings en Rudy Korsten.

Aan deze uitgave lag de bedoeling ten grondslag alle bij leven van de auteur gepubliceerde poëzie te bundelen, zodanig dat de zelfstandig verschenen bundels integraal zouden worden opgenomen, aangevuld met de chronologisch geordende verspreide gedichten, de kerkelijke poëzie, de vertalingen en de songteksten.

Een uitgave van het ongepubliceerde werk, dat nagenoeg compleet aanwezig is in het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage, zou, naast grote problemen met betrekking tot de ordening en periodisering van het werk, de vraag oproepen of het financieel en literair-historisch verantwoord is een aantal jaren onderzoek en een deel II van de Verzamelde gedichten te besteden aan een dichter wiens nalatenschap qualitatief nog wisselvalliger is dan diens gepubliceerde werken. Om de subjectiviteit van een vluchtige keuze te vermijden heeft de redactie besloten zich te beperken tot de bundeling van dat werk, dat door de dichter, zijn uitgevers en de redacties en producenten van tijdschriften en grammofoonplaten goed genoeg bevonden werd voor openbaarmaking.

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 1988

ISBN  90 70415 06 02| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |