leverbaar via boekhandel   VISSEN
ZWEMMEN
LEREN
 
over taalvorming en persoonlijke ontwikkeling
bij mensen met een verstandelijke handicap
door het schrijven van gedichten
 
prijs:  12,95   samenstelling en redactie
Emke Spauwen en Cees van der Pluijm
 
praktisch handboek
(met CD-ROM)
 
Stichting AGO
Diemen

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 2005

ISBN  90 70 415 36 4 

  Gedichten schrijven om je taalvermogen te ontwikkelen - voor mensen met een verstandelijke handicap blijkt het een ideale vorm. Ze leren zich te uiten, krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen beter duidelijk maken wat hen beweegt en wat hun behoeftes en verlangens zijn. Kortom: ze leren en ze emanciperen; voor zelfstandigheid en mondigheid is de vorming van je talige vermogens onontbeerlijk.

Dit boek bevat een werkwijze met vele toepassingsmogelijkheden. Dat maakt het ook geschikt voor andere doelgroepen dan verstandelijk gehandicapten. Het is een handboek met praktische tips, maar geeft ook inzicht in de gedachte achter de didactiek. Daarnaast biedt het een overzicht van wat er sinds 1997 op dit gebied tot stand gebracht is. Niet in de laatste plaats beoogt het werkers en managers in de zorg te motiveren taalvorming te integreren in het reguliere aanbod van hun instellingen.

De bijgevoegde cd-rom maakt het mogelijk het schrijfproces zelf te ervaren. Wat komt er kijken bij het maken van een gedicht en wat is de vormende werking ervan? Boek en cd-rom bieden een compleet beeld, speels en didactisch, concreet en toegankelijk.| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |