Cees van der Pluijm

NEGEN PREKEN

UITGESPROKEN GELEGENHEDEN

 
 
INHOUDSOPGAVE
Ten geleide
De Verheffing - 8 maart 1986
"Een cliché was nooit weg" - 25 juni 1989
Afscheid van de jaren tachtig - 29 december 1989
Bestaat er werkelijke potten- en flikkerkunst? - 27 mei 1990
Een zedenschets - 4 november 1990
Het kwaad van de schoonheid - 27 april 1991
Over de Nijmeegse politie niets dan goeds - 26 september 1991
In memoriam Toon van Heusden - 17 augustus 1993
De arrogantie van de elite (Bob Angelo Lezing) - 22 december 1993
 
Deze teksten werden eerder gepubliceerd in PINK (afdelingsblad van het COC Nijmegen), Tegendeel (orgaan van het Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren), De paradox van de pretentie en het verlangen (catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling), en BZZLLETIN (literair magazine).

Pluijm Producties online
Beek-Ubbergen 2000

 

 
TEN GELEIDE


De hier bijeengebrachte teksten zijn niet voor de eeuwigheid geschreven. Hun charme is tegelijkertijd hun zwakheid: het zijn gelegenheidsteksten, met niet meer pretentie dan effect te hebben op het moment waarvoor ze bedoeld waren.

De lezer van deze teksten moet het doen zonder de voordracht ervan. De teksten ontberen op hun beurt een veelkoppig publiek, de spanning van het moment en de actualiteit van de situatie waarvoor ze geschreven werden.

Deze negen preken dienden geen groter doel dan geschikt te zijn voor de gelegenheid. Ze betogen, ze beschrijven, ze fabuleren. Soms zijn ze opzichtig provocatief of moralistisch, soms lijken ze alleen maar de toehoorders te willen vermaken met wat bij het uitspreken beurtelings flauwiteiten en spitsvondigheden bleken te zijn. Maar uit alle teksten spreekt een grote behoefte te communiceren, een rol te spelen in een gemeenschap die als niet eerder in haar geschiedenis over middelen en mogelijkheden beschikte om gestalte te geven aan wat haar leden bezighield.

In alle gevallen functioneerden deze teksten op de een of andere manier in de homo-/lesbische beweging, en op éen na zijn ze daar ook ten gehore gebracht. Juist door hun tijdelijke aard zullen ze voor de lezer van later een tijdsbeeld opleveren van wat de homo-/lesbische cultuur, naast vele andere zaken, in deze jaren heeft beziggehouden.

Namen en toespelingen, tijdgebonden grappen, particuliere vreugde en verdriet - zij zullen hun betekenis verliezen. Maar iets moet er toch beklijven van dit alles, al is het maar in de levens van wie het hebben meegemaakt en in wat zij overdragen door hun bestaan.

 

| index | inhoud | ten geleide | eerste preek |