leverbaar via boekhandel   Ik schilder
de honden blauw
164 gedichten van mensen
met een verstandelijke handicap
samengesteld, ingeleid en bezorgd
door Cees van der Pluijm
 
uitverkocht   Ik schilder de honden blauw is de tweede bundel met gedichten van verstandelijk gehandicapten. De eerste, Mijn hersens denken als ik slaap, beleefde vanaf 1998 vijf drukken met een totale oplage van meer dan 10.000 exemplaren.

Ook in deze nieuwe bundel laten de gedichten zich lezen als een samenhangend verhaal. De dichters schilderen hun levens. Ze tonen ons hun zelfportretten, hun visie op de natuur, op wonen, op vriendschap & liefde, op familie en op de actualiteit.

Door al deze gedichten heen klinken hartstocht en angst, wanhoop en plezier. Soms rauw en direct, soms met filosofische distantie.

Maar wat overheerst, is het besef dat schrijven zin geeft aan je leven. Het zindert tussen alle woorden door. Wie schrijft, bestaat. De auteurs van deze bundel bestaan en dat is niet onopgemerkt gebleven.


  BOOM

Louis Paul Boon
was een boom
een boom in de tuin
tussen het groen en het water
die boom is groot en dik
maar niet gezond
maar die boom
heeft nog kracht en macht
om te bloeien
maar Louis Paul Boon
is dood

Paul Reynaerttweede druk oktober 2001

zie ook:  Mijn hersens denken als ik slaap.

Stichting AGO
Dagverblijven
Diemen

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 2000

ISBN  90 70 415 25 9| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |