leverbaar via boekhandel   Mijn hersens denken
als ik slaap

159 gedichten van mensen met
een verstandelijke handicap

samengesteld, ingeleid en bezorgd
door Cees van der Pluijm
 
prijs:  12,50   Mijn hersens denken als ik slaap is een keuze uit de inzendingen voor een wedstrijd rond een project literaire vorming voor verstandelijk gehandicapten.

Wie de bundel van voor naar achter leest, zal ontdekken dat hij meer is dan een bloemlezing.

De auteurs van deze gedichten - hoe verschillend ze onderling ook mogen zijn - vertellen gezamenlijk éen verhaal. Over schrijven en dromen, over liefde en vriendschap, over afscheid en dood, over angst, over de natuur en'de seizoenen, over dieren, over zichzelf, over wonen, over handicaps, over werk, over familie, over geluk, over fantasie, over humor, over religie, over de maatschappij... Kortom: over heel het leven.

De gedichten worden gekenmerkt door een grote directheid, een vaak originele manier van zeggen en een sterk gevoel voor vorm.

De lezer die zich in deze bundel niet herkent, heeft zelf de spiegel bewasemd waar hij voor staat.

vijfde druk december 2001

zie ook:  Ik schilder de honden blauw

Stichting AGO
Dagverblijven
Diemen

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 1999

ISBN  90 70415 20 8 | index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |