per post te bestellen via www.vrolijk.nu

paperback:  17,50
gebonden:  27,50

  Cees van der Pluijm

Van liefde en een niet te lessen dorst

GEDICHTEN 1998 - 1973De gedichten van Cees van der Pluijm kennen een eigenzinnige vormvastheid. Hoewel naar inhoud volstrekt klassiek en naar vorm verre van avant-gardistisch, zijn het toch hedendaagse gedichten: rijmende en metrische poëzie over liefde en dood, over dromen en hopen, over eenzaamheid en tijdelijke vervulling.

Hoe absoluut deze thematiek ook moge lijken, in het spel met de taal wordt een relativerende uitweg geboden. Voor Cees van der Pluijm zijn humor en tragiek niet onverenigbaar, zoals ook zijn onmodieuze woordgebruik - soms met een hang naar het archaïsche - toch tot moderne en af en toe schokkende poëzie leidt.

Van liefde en een niet te lessen dorst.
Gedichten 1998 - 1973
biedt een keuze uit vijfentwintig jaar leven met de taal. Ruim de helft van de gedichten verschijnt nu voor het eerst in boekvorm. Wie deze verzameling van voor naar achter doorleest, zal een opmerkelijke eenheid van thema's en motieven waarnemen in een schijnbaar uiteenlopende reeks stijlen en toonzettingen: lichte en serieuze poëzie, over de liefde en alles wat haar bedreigt.

Cees van der Pluijm werd in 1954 te Radio Kootwijk (Gld.) geboren, studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Zuidafrikaans aan de Universiteit van Amsterdam.
Van 1993 tot 1997 was hij als tekstschrijver verbonden aan Theaterbedrijf ORIËNT, een toneelgezelschap te Nijmegen. Sinds 1994 doceert hij literatuurbeschouwing en schrijven aan de opleiding drama schrijven/docent literaire vorming van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

'Van liefde en een niet te lessen dorst'  is te bestellen via  www.vrolijk.nu.

VITA
Uitgeverij féminin Littéraire
Nijmegen 1998

ISBN  90 76008 05 1| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |