leverbaar via boekhandel    

DRS. P
 

Versvormen

Leesbaar handboek

 
prijs:  14,95   samenstelling en redactie Anneke van der Putte & Cees van der Pluijm

Drs. P (pseudoniem van H.H. Polzer, 1919) heeft een groot deel van de twintigste eeuw besteed aan het vervaardigen van liedteksten en gedichten. Daarbij stond voor hem vakmatigheid voorop. Poëzie is voor hem geen ongecontroleerde gevoelsuitstorting, maar een door het intellect beheerste toepassing van versvormen, met behulp van rijm en metrum, gericht op het prikkelen van alle zintuigen.

Als geen ander in ons taalgebied heeft Drs. P een bijdrage geleverd aan de kennis en de ontwikkeling van het verschijnsel versvormen.
Wie zich wil oefenen in de techniek van de vormvaste poëzie, vindt in Versvormen, Leesbaar handboek een waardevolle hoeveelheid praktische tips en informatie.

Naast ruim zestig bekende en onbekende versvormen bespreekt Drs. P uitgebreid de fenomenen rijm, rijmschema en metrum.
Van elke versvorm worden kenmerken en historie helder uiteengezet (met literatuurverwijzing). Ook wordt van elke behandelde versvorm een zichzelf omschrijvend model geleverd.

Zo is dit boek, behalve een wetenschappelijk naslagwerk en een handboek voor (amateur-)dichters en literaire vormers, ook een bron van leesplezier voor liefhebbers van spitsvondigheid en taalacrobatiek.

Versvormen, Leesbaar handboek is een verbeterde, gemoderniseerde en sterk uitgebreide versie van het sinds lang uitverkochte en schier onvindbare Handboek voor plezierdichters (1983).

Voor zijn bijdrage aan de Nederlandse taal en het Nederlandse cabaret ontving Drs. P in september 2000 de Tollens-prijs.

Uitgeverij De Stiel
Nijmegen 2000

ISBN  90 70 415 22 4| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |