P E R S B E R I C H T


TWEEDE DEEL LEVENSWERK DRS. P VERSCHIJNT
OP 10 SEPTEMBER 2000

De feestelijkheden rond de uitreiking van de Tollensprijs aan Drs. P (24 september 2000) worden ingeluid met de verschijning op 10 september van deel twee van het levenswerk van de schrijver/cabaretier: het boek Versvormen / Leesbaar handboek. (Eerder verschenen zijn verzamelde liedteksten: Tante Constance en Tante Mathilde, uitg. Nijgh & Van Ditmar.)

In Versvormen / Leesbaar handboek (uitgeverij De Stiel*, Nijmegen) bundelt Drs. P (pseudoniem van H.H. Polzer, geboren 1919) zijn jarenlange studies van het fenomeen versvormen. Met wetenschappelijke precisie behandelt de auteur een groot aantal bekende en onbekende versvormen en laat hij er toepassingen van zien.

Deze bundel is daardoor zowel een naslagwerk voor literatuurweten- schappers en docenten, als een studieboek voor (amateur-)dichters en literaire vormers. Daarnaast is het ook een vermakelijke bundel light verse.

Versvormen / Leesbaar handboek is het enige werk in zijn soort in de Nederlandse taal; het is tegelijkertijd een descriptieve en een prescriptieve poëtica en vormt de neerslag van tientallen jaren studie en exploratie, waarvoor Drs. P allang een eredoctoraat had moeten ontvangen.


Drs. P, Versvormen. Leesbaar handboek
samenstelling en redactie Anneke van der Putte & Cees van der Pluijm
genaaid gebrocheerd
200 pagina's
prijs f 29,90
ISBN 90 70 415 22 4

uitgeverij De Stiel
Graafseweg 9
6511 BM  NIJMEGEN

e-mail uitgeverij@de-stiel.demon.nl

afzender persbericht:
Cees van der Pluijm
e-mail cees@vanderpluijm.demon.nl

 


*) Uitgeverij De Stiel is een non-profit-uitgeverij waar professionals uit het boekenvak publicaties realiseren waarvan commerciële uitgeverijen het risico niet kunnen, durven of willen dragen. Van Drs. P / H.H. Polzer verscheen bij De Stiel eerder: Lyriana, alle direct in het Engels, Frans en Duits geschreven gedichten en liedteksten van Drs. P.
 
uitgebreide informatie (flaptekst van het boek):

Drs. P (pseudoniem van H.H. Polzer, 1919) heeft een groot deel van de twintigste eeuw besteed aan het vervaardigen van liedteksten en gedichten. Daarbij stond voor hem vakmatigheid voorop. Poëzie is voor hem geen ongecontroleerde gevoelsuitstorting, maar een door het intellect beheerste toepassing van versvormen, met behulp van rijm en metrum, gericht op het prikkelen van alle zintuigen.

Als geen ander in ons taalgebied heeft Drs. P een bijdrage geleverd aan de kennis en de ontwikkeling van het verschijnsel versvormen.
Wie zich wil oefenen in de techniek van de vormvaste poëzie, vindt in Versvormen, Leesbaar handboek een waardevolle hoeveelheid praktische tips en informatie.

Naast ruim zestig bekende en onbekende versvormen bespreekt Drs. P uitgebreid de fenomenen rijm, rijmschema en metrum.
Van elke versvorm worden kenmerken en historie helder uiteengezet (met literatuurverwijzing). Ook wordt van elke behandelde versvorm een zichzelf omschrijvend model geleverd.

Zo is dit boek, behalve een wetenschappelijk naslagwerk en een handboek voor (amateur-)dichters en literaire vormers, ook een bron van leesplezier voor liefhebbers van spitsvondigheid en taalacrobatiek.

Versvormen, Leesbaar handboek is een verbeterde, gemoderniseerde en sterk uitgebreide versie van het sinds lang uitverkochte en schier onvindbare Handboek voor plezierdichters (1983).

Voor zijn bijdrage aan de Nederlandse taal en het Nederlandse cabaret ontving Drs. P in september 2000 de Tollens-prijs.


ISBN 90 70 415 22 4| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |