Op 8 mei 2000 is de
bouw van het
Aanmeldcentrum van de
Immigratie- en
Naturalisatiedienst regio
Noord-Oost in Ter Apel
officieel gestart.

De heer drs. H.W.M.
Schoof, hoofd van de
Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
plaatste de eerste steen.

Het motto op de eerste
steen is de beginregel van
een gedicht van
Cees van der Pluijm:

'Ik ken hem niet,
maar hij bestaat'

klik hier
 
www.minvrom.nl  
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijksgebouwendienst
Directie Noord

 
www.minjust.nl 
Justitie
  Ministerie van Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Aanmeldcentrum Ter Apel

 


 
Ik ken hem niet, maar hij bestaat
Hij zoekt mij, maar dat weet hij niet
Hij voelt zich eenzaam en alleen -
Vaak loopt hij doelloos over straat

Hij draagt een ongekend verdriet
Wil onderweg zijn, maar waarheen?
Totdat het pad waarlangs hij gaat
Hem meeneemt naar een nieuw gebied

Daar kent hij bijna iedereen
Die hij ontmoet. Hij lacht en praat
En elke jongen die hem ziet
Bemint en koestert hem meteen

Soms ben ik down en desolaat
Dan denk ik aan dit droevig lied
En aan de knaap uit strofe 1
Ik ken hem niet, maar hij bestaat

Cees van der Pluijm
Uit de bundel:
Van liefde en een niet te lessen dorst. Gedichten 1998-1973
Uitgeverij VITA / AdeL, Nijmegen, 1998| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |