P E R S B E R I C H T
 

OUD-PREMIER WIM KOK PRESENTEERT VISSEN ZWEMMEN LEREN

VISSEN ZWEMMEN LEREN, HANDBOEK OVER TAALVORMING EN GEDICHTEN SCHRIJVEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP

Op woensdagmiddag 30 november 2005 zullen de tweede-kamerleden mevrouw Gerdi Verbeet (PVDA)1 en de heer dr. Aart Mosterd2 (CDA) in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht, uit handen van oud-premier Wim Kok het eerste exemplaar in ontvangst nemen van Vissen zwemmen leren3 tijdens een vrij toegankelijke studieconferentie.

Tussen 12.30 en 16.00 uur zullen werkers in de zorg, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de media kennis kunnen maken met de ontwikkelde werkwijze voor taalvorming bij mensen met een verstandelijke beperking. Er worden workshops gegeven door docenten Taalvorming en begeleiders kunnen hun ervaringen met de werkwijze uitwisselen.
Door middel van korte video-clips en een documentaire wordt er verslag gedaan van de activiteiten die de projectgroep 'Het Gedicht', een samenwerkingsproject van de Stichting AGO en Uitgeverij de Stiel4, gedurende zeven jaar heeft ontwikkeld.
Tot slot houdt de heer Henny Jacobse, oud-directeur van de Stichting AGO, voorzitter van de gehandicaptensportorganisatie NebasNsg en per 1 januari voorzitter van de Federatie van Ouderverenigingen (FVO) een voordracht over de toekomst van Taalvorming in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Henny Jacobse was als directeur van de AGO verantwoordelijk voor de totstandkoming van het project 'Het gedicht' en een groot stimulator.

Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn en vragen u vriendelijk uw komst aan te kondigen bij mw. Naomi Blindeman <naomi@blindeman.com> of telefonisch 06 - 15618770.

Voor meer informatie over het project en het boek kunt u terecht bij Cees van der Pluijm, [026] 351 98 48 of cees@vanderpluijm.demon.nl / Frombergstraat 52-2, 6814 EC  ARNHEM.

Zie ook: www.hetgedicht.nl


1. lid van de vaste commissie volksgezondheid, welzijn en sport en plaatsvervangend lid van de commissie onderwijs, cultuur en wetenschap.
2. lid van de vaste commissie onderwijs, cultuur en wetenschap en plaatsvervangend lid van de commissie volksgezondheid, welzijn en sport.
3. Vissen zwemmen leren, over taalvorming en persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke handicap door het schrijven van gedichten, praktisch handboek (met cd-rom), samenstelling en redactie Emke Spauwen en Cees van der Pluijm, Nijmegen/Diemen (De Stiel/AGO) 2005, ISBN 90 70 415 36 4,  11,95
4. met medewerking van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Kunstenaars&CO, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

 

Toelichting

De projectgroep 'Het Gedicht' heeft de afgelopen zeven jaar op basis van de ideeën van Taalvorming en Literaire Vorming een unieke methodiek ontwikkeld om verstandelijk gehandicapten bij te staan in hun ontwikkeling. Talige vorming is in veel instellingen een achtergebleven gebied; te lang werd gedacht dat gehandicapten tot veel in staat waren, maar dat taal een onbegaanbaar terrein was. Verschraling van het aanbod of zelfs het ontbreken ervan vergrootte de talige achterstand vervolgens alleen maar meer.

Studenten (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), docenten Taalvorming en begeleiders van instellingen hebben de afgelopen zeven jaar met verstandelijk gehandicapten gedichten geschreven: een methode om het taalvermogen te activeren, om talige ontwikkeling in gang te zetten, om gehandicapten mondiger te maken en zelfvertrouwen te geven. Ook zijn begeleiders geschoold door oud-studenten van de Hogeschool voor de Kunsten, nu zelf docenten Taalvorming.

Het unieke van de methode is dat het mes aan alle kanten snijdt. Nieuw is onder meer dat waar tegenwoordig vooral wordt gesproken over arbeidsparticipatie, over fusies en over kosten in de zorg, deze methode relatief weinig kost, en een heuse inhoudelijke vernieuwing betekent die veel oplevert. Taalbeheersing en zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers onder de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben de schrijvende gehandicapten een grote bijdrage geleverd aan de beeldvorming over de groep zelf.

Er zijn inmiddels drie grote manifestaties geweest in Vredenburg waar de resultaten van drie reeksen workshops in instellingen en drie bijbehorende wedstrijden zijn gepresenteerd en gevierd. Dat resulteerde in drie bloemlezingen met gedichten, waarvan er inmiddels zo'n 20.000 zijn verkocht! De media waren massaal aanwezig bij deze manifestaties: de kranten, bijna alle actualiteitenprogramma's plus het journaal besteedden er uitgebreid aandacht aan.

Het boek Vissen zwemmen leren is een praktisch werkboek voor wie deze inhoudelijke innovatie van de zorg ter hand wil gaan nemen. Het bevat naast een verdieping en theoretische fundering van de methodiek en verschillende bijdragen met praktische handreikingen ook een overzicht van de activiteiten van de afgelopen zeven jaar en teksten voor managers van instellingen over de implementatie van de werkwijze Taalvorming. Het slothoofdstuk geeft de resultaten weer van een enquête waaruit blijkt hoe groot de resultaten voor de deelnemers aan de workshops zijn geweest.

Een boek dus voor docenten, begeleiders, ouders, managers en beleidsmakers. Het is rijk geïllustreerd, met foto's en gedichten. Bij het boek hoort een interactieve cd-rom waarmee lezers zelf aan de slag kunnen om gedichten te maken volgens de werkwijze Taalvorming.

Op 30 november zullen wij in Vredenburg wederom de vaderlandse pers en een groot aantal mensen uit de zorg ontvangen. Zij zullen in workshops aan den lijve ervaren hoe de werkwijze functioneert. Het beoogde programma ziet er als volgt uit:

12.30  welkom door de dagvoorzitter Cees van der Pluijm
12.45  vertoning documentaire en videoclips van gedichten van 'Het Gedicht'
13.15  workshops en mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen
14.45  pauze
15.15  presentatie van Vissen Zwemmen Leren door oud-premier Wim Kok
15.25  reactie van de tweede-kamerleden mw Verbeet (PVDA) en de heer Mosterd (CDA)
15.40  nawoord door Henny Jacobse, oud-directeur van de AGO
16.00  borrel


PRESENTATIE VISSEN ZWEMMEN LEREN / STUDIECONFERENTIE

datum  30 november 2005
aanvang  12.30 uur
plaats  Muziekcentrum Vredenburg Utrecht, kleine zaal
toegang  gratis (na aanmelding)
aanmelden  AGO/Het Gedicht, Antwoordnummer 1102/1110 VB  DIEMEN
organisatie  Naomi Blindeman <naomi@blindeman.com> / 06 - 15618770
boek  Cees van der Pluijm <cees@vanderpluijm.demon.nl> / [026] 351 98 48
projectinfo  www.hetgedicht.nl
uitgeverij  www.de-stiel.demon.nl
 

Vissen zwemmen leren, over taalvorming en persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke handicap door het schrijven van gedichten, praktisch handboek (met cd-rom)
samenstelling en redactie Emke Spauwen en Cees van der Pluijm
Nijmegen/Diemen (De Stiel/AGO) 2005, ISBN 90 70 415 36 4,  11,95

 

| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |