P E R S B E R I C H T
 

Op woensdag 30 november 2005 verschijnt bij Uitgeverij De Stiel:
Vissen zwemmen leren, over taalvorming en persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke handicap door het schrijven van gedichten (praktisch handboek met cd-rom).

Recensie-exemplaren zijn nu reeds aan te vragen bij:
non-profituitgeverij De Stiel
Cees van der Pluijm <cees@vanderpluijm.demon.nl>
Frombergstraat 52-2, 6814 EC  ARNHEM (telefoon 026 - 351 98 48)

Hier kunt u ook informatie opvragen over de boekpresentatie op 30 november 's middags in muziekcentrum Vredenburg te Utrecht.
 

Toelichting

De projectgroep Het Gedicht heeft de afgelopen zeven* jaar op basis van de ideeën van Taalvorming en Literaire Vorming een unieke methodiek ontwikkeld om verstandelijk gehandicapten bij te staan in hun ontwikkeling. Talige vorming is in veel instellingen een achtergebleven gebied; te lang werd gedacht dat gehandicapten tot veel in staat waren, maar dat taal een onbegaanbaar terrein was. Verschraling van het aanbod of zelfs het ontbreken ervan vergrootte de talige achterstand vervolgens alleen maar meer.

Studenten (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), docenten Taalvorming en begeleiders van instellingen hebben de afgelopen zeven jaar met verstandelijk gehandicapten gedichten geschreven: een methode om het taalvermogen te activeren, om talige ontwikkeling in gang te zetten, om gehandicapten mondiger te maken en zelfvertrouwen te geven. Ook zijn begeleiders geschoold door oud-studenten van de Hogeschool voor de Kunsten, nu zelf docenten Taalvorming.

Het unieke van de methode is dat het mes aan alle kanten snijdt. Nieuw is onder meer dat waar tegenwoordig vooral wordt gesproken over arbeidsparticipatie, over fusies en over kosten in de zorg, deze methode relatief weinig kost, en een heuse inhoudelijke vernieuwing betekent die veel oplevert. Taalbeheersing en zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers onder de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben de schrijvende gehandicapten een grote bijdrage geleverd aan de beeldvorming over de groep zelf.

Er zijn inmiddels drie grote manifestaties geweest in Vredenburg waar de resultaten van drie reeksen workshops in instellingen en drie bijbehorende wedstrijden zijn gepresenteerd en gevierd. Dat resulteerde in drie bloemlezingen met gedichten, waarvan er inmiddels zo'n 20.000 zijn verkocht! De media waren massaal aanwezig bij deze manifestaties: de kranten, bijna alle actualiteitenprogramma’s plus het journaal besteedden er uitgebreid aandacht aan.

Het boek Vissen zwemmen leren is een praktisch werkboek voor wie deze inhoudelijke innovatie van de zorg ter hand wil gaan nemen. Het bevat naast een verdieping en theoretische fundering van de methodiek en verschillende bijdragen met praktische handreikingen ook een overzicht van de activiteiten van de afgelopen zeven jaar en teksten voor managers van instellingen over de implementatie van de werkwijze Taalvorming. Het slothoofdstuk geeft de resultaten weer van een enquête waaruit blijkt hoe groot de resultaten voor de deelnemers aan de workshops zijn geweest.

Een boek dus voor docenten, begeleiders, ouders, managers en beleidsmakers. Het is rijk geïllustreerd, met foto’s en gedichten. Bij het boek hoort een interactieve cd-rom waarmee lezers zelf aan de slag kunnen om gedichten te maken volgens de werkwijze Taalvorming.


     *) met medewerking van Uitgeverij de Stiel, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Kunstenaars&CO, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
 

Vissen zwemmen leren
over taalvorming en persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke handicap door het schrijven van gedichten

praktisch handboek (met cd-rom)

samenstelling en redactie: Emke Spauwen en Cees van der Pluijm
Nijmegen/Diemen (De Stiel/AGO) 2005
ISBN 90 70 415 36 4
160 blz.
prijs € 11,95


Non-profituitgeverij De Stiel: www.de-stiel.demon.nl
Project Het Gedicht: www.hetgedicht.nl
Cees van der Pluijm: www.vanderpluijm.demon.nl

 

| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |