P E R S B E R I C H T

SCHRIJVEN VAN GEDICHTEN EN VERHALEN  weer leverbaar

Het boek Schrijven van gedichten en verhalen door Cees van der Pluijm, een compleet cursusboek met werkopdrachten, maar ook een bloemlezing met tal van teksten en een naslagwerk voor literaire termen, is weer leverbaar.

Het nieuwe management van uitgeverij Veen heeft een herdruk verzorgd om tegemoet te komen aan de vele vragen van boekhandelaren en potentiële kopers, waarmee tot voor kort vooral de auteur van het boek belaagd werd. De vorige directie was blijkbaar te zeer in beslag genomen door het voorbereiden van haar verzelfstandiging om aan de vraag tot herdrukken tegemoet te komen.

Schrijven van gedichten en verhalen voorziet sinds 1993 in een grote behoefte van (amateur-)schrijvers en schrijfclubs, maar ook van studenten en docenten in het middelbaar en hoger onderwijs. De eerste versie werd uitgegeven en herdrukt door Teleac/NOT, de tweede (oorspronkelijke, onverkorte, ongekuiste, gepreciseerde, verbeterde en gemoderniseerde versie) werd verzorgd en nu dus herdrukt door Uitgeverij L.J. Veen te Amsterdam. Door de veroudering van klassieke poëtica's als Lodewicks Literaire Kunst en door de geringe praktische bruikbaarheid van deze en andere poëtica's voor zelfstandig studerende en experimenterende schrijvers, is Schrijven van gedichten en verhalen het enige alomvattende handboek waarnaar elk jaar opnieuw vraag ontstaat.


Vanaf vandaag, 9 mei, is het boek weer alom leverbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij L.J. Veen, mevrouw Marijke Bartels, mbartels@ljveen.nl
of auteur Cees van der Pluijm, www.vanderpluijm.demon.nl

Schrijven van gedichten en verhalen
ISBN 90 204 0543 8
19,95


Pluijm Producties
Frombergstraat 52-2
6814 EC  ARNHEM
cees@vanderpluijm.demon.nl
telefoon 026 - 351 98 48

 

| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |