P E R S B E R I C H T
 

FANS VOEREN ACTIE VOOR NIEUW BRIEVENBOEK ROBERT LONG

Om de uitgave van een nieuw brievenboek van Robert Long mogelijk te maken voeren fans een actie om ten minste 200 intekenaren te werven. Het boek gaat heten Het laatste jaar.

Robert Long (1943-2006) publiceerde samen met Cees van der Pluijm (1954) in 1988 de briefwisseling Beste Robert, Waarde Cees. Brieven over leven, dood, liefde, seks, werk en collega's. Na Longs hartinfarct in 2005 namen ze de correspondentie weer op. Dat resulteerde in 2006 in een reeks brieven en een feuilleton waarin liefde, vergankelijkheid en afscheid centraal staan. Ook maken de heren zich weer ouderwets kwaad over actuele onderwerpen.

Hedendaagse brievenboeken lijken doorgaans slechts voor een select publiek interessant. Daarom zien commerciële uitgeverijen er weinig brood in. Een aantal fans van Robert Long vond de Nijmeegse non-profituitgeverij De Stiel (www.de-stiel.demon.nl) bereid deze in historisch en menselijk opzicht belangwekkende correspondentie uit te geven, mits er minimaal 200 voorintekenaars gevonden zouden worden.

Daarom voeren wij, Rose-Marie Schreuders en Yvonne Sueters, namens de fans deze actie waarvoor wij uw aandacht en medewerking vragen, want het boek moet er komen!
Samen met de column die hij op zijn sterfbed dicteerde (die ook in het boek wordt opgenomen) vormen deze brieven de laatste woorden van Robert Long, een testament van zijn visie op leven en dood.

De eerste 200 intekenaars ontvangen bij het boek een genummerd document. Intekenaars betalen 17,50 euro (excl. verzendkosten); de winkelprijs wordt 25 euro.
Op www.hetlaatstejaar.nl staat alle informatie. Daar kunt u ook intekenen. Dat kan eveneens via het correspondentie-adres:

Rose-Marie Schreuders
Kreutzerstraat 14
5011 AA  TILBURG

Tegelijkertijd wordt intekenaars verzocht 20 euro per gewenst exemplaar over te maken op rekeningnummer 14.02.20.119 t.n.v. R.M. Schreuders te Tilburg inz. Het laatste jaar o.v.v. het bezorgadres.

Voor info over de actie: hetlaatstejaar@home.nl
Cees van der Pluijm: www.vanderpluijm.demon.nl of [026] 351 98 48

 

foto Paul VersteegenKristof Rutsaert en
Cees van der Pluijm tekenen het contract voor Het Laatste Jaar (10 februari 2008)
 
Foto: Paul Versteegen

 

| index | actueel | curriculum | bibliografie | gedicht | column | foto's | reageren | sitemap |