P E R S B E R I C H T

 

BURGEMEESTER DALES LEZING 2009: AGNES JONGERIUS (FNV)

Op vrijdagavond 6 februari 2009 zal mevrouw Agnes Jongerius, voorzitter van de overkoepelende organisatie van vakbonden FNV, de twaalfde Burgemeester Dales Lezing uitspreken in het stadhuis van Nijmegen. Tijdens de avond, die om 20.00 uur begint met koffie en ontvangst, zal voor de dertiende keer de Burgemeester Dales Prijs door het COC Nijmegen worden uitgereikt.

 

Agnes Jongerius studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ze begon haar carrière bij de Vervoersbond FNV. Als regiobestuurder van de Vervoersbond FNV in Rotterdam was ze actief voor werknemers in de binnenscheepvaart en het beroepsgoederenvervoer. In 1990 werd ze gekozen in het bondsbestuur van de FNV. In 1997 werd ze lid van het federatiebestuur en later werd ze vicevoorzitter van de FNV. Op 25 mei 2005 volgde ze als eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV Lodewijk de Waal op.

De lezing en de prijsuitreiking zullen worden opgeluisterd door zanger/cabaretier Erik Derks, op piano begeleid door Michiel Hautvast. Van Erik Derks verscheen onlangs de cd Van alles twee. Zie voor meer informatie: www.erikderks.nl

In 2008 namen Erik Derks en Han Polman, als oprichters van Café Dapper, de Burgemeester Dales Prijs 2008 in ontvangst voor het bijzondere initiatief een zondagmiddagcafé te organiseren voor homo- en biseksuelen met een verstandelijke handicap. De jury van de Burgemeester Dales Prijs roemde Café Dapper om de open aanpak en de bijdrage die geleverd wordt bij het in grotere kring bespreekbaar maken van verstandelijke beperkingen en homo- en biseksualiteit.

 

 

Vrijdag 6 februari

De lezing en de prijsuitreiking zijn vrij toegankelijk. De Gemeente Nijmegen treedt op als gastvrouw en biedt haar gasten een hapje en een drankje aan. Gegadigden dienen tijdig (ontvangst 20.00 uur) aanwezig te zijn, vol is vol!

 

De Burgemeester Dales Prijs en de Burgemeester Dales Lezing zijn in het leven geroepen door het COC Nijmegen en de Stichting Burgemeester Dales Lezing. De prijs is bedoeld ter onderscheiding van vrouwen, mannen of organisaties die in het Rijk van Nijmegen op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt.

Gedacht wordt daarbij aan mensen die zich ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

De Burgemeester Dales Lezing geeft prominenten uit de samenleving gelegenheid zich uit te laten over actuele, bijzondere en/of problematische aspecten van het non-discriminatiebeginsel in Nederland en daarbuiten. De lezing werd eerder uitgesproken door o.a. Anil Ramdas, Jan Pronk, Femke Halsema, Afshin Ellian, Ed. van Thijn, Rob Tielman en Alexander Pechtold.

 

Zie voor alle informatie over lezing en prijs: www.daleslezing.nl


 

Burgemeester Dales Lezing en Prijs

 

Datum: vrijdag 6 februari 2009

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (aanvang lezing 20.30 uur)

Bij 180 bezoekers wordt de toegang gestopt (vol is vol)

Waar: Stadhuis Nijmegen, ingang Burchtstraat

Info prijs: Peter van Loon, voorzitter COC Nijmegen (06 - 21 29 50 09)

Info lezing: Cees van der Pluijm (026 - 351 98 48)

of: cees@vanderpluijm.demon.nl


 

bijlage

 

 

De prijs en de lezing

 

De Burgemeester Dales Prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro. Hij is in het leven geroepen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van COC Nijmegen in 1996.

 

De prijs is bedoeld ter ondersteuning van vrouwen, mannen en organisaties die op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan de gedachte achter artikel 1 van onze Grondwet, dat het principe van non-discriminatie verwoordt.

 

Gedacht wordt aan mensen en organisaties die zich ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord. Niet in aanmerking komen mensen en organisaties die dit beroepsmatig doen.

 

De Burgemeester Dales Prijs is een initiatief van het COC Nijmegen, maar daarmee geenszins een prijs die het etiket ‘homoprijs’ draagt. Dat moge blijken uit de laureaten van de afgelopen jaren. Het COC streeft ernaar de strijd voor emancipatie en tegen discriminatie niet sektarisch te benaderen. De samenstelling van de jury staat garant voor een brede emancipatoire visie.

 

 

Winnaars Burgemeester Dales Prijs:
1996 Willy Last
1998 Circus Colorfull City
1999 Martin Koch
2000 Stichting Pinkeltje (tegenwoordig DITO)
2001 NUNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen)
2002 Louis de Wijze
2003 Stichting Gast aan Tafel en Stichting NOV (Noodopvang Vluchtelingen)
2004 Stichting WIG (Werkgroep Integratie Gehandicapten)
2005 Qader Shafiq
2006 Blend-it
2007 Saba Rawi
2008 Café Dapper (Erik Derks en Han Polman)

 

 

De Burgemeester Dales Lezing werd eerder uitgesproken door:
1998 Ed d'Hondt
1999 Greetje den Ouden-Dekkers
2000 Rob Tielman
2001 Ed van Thijn
2002 Afshin Ellian
2003 Femke Halsema
2004 Jan Pronk
2005 Anil Ramdas
2006 Alexander Pechtold
2007 A.G. Castermans
2008 Lilianne Ploumen

 

 

 

Dit persbericht werd verzonden door:

 

Cees van der Pluijm (bestuur Stichting Burgemeester Dales Lezing)

Frombergstraat 52-2

6814 EC   ARNHEM

[026] 351 98 48

 

cees@vanderpluijm.demon.nl