COMMUNIE  (4 maart 2010)

 

God laat zich niet voor een karretje spannen. Van bevoegde zijde werd mij meegedeeld dat zowel de Vader als de Zoon voortaan weigeren mee te werken aan de transsubstantiatie wanneer er een homovijandige priester aan het altaar staat.

De RK Kerk mag dan uit angst voor carnavaleske concurrentie tijdens de mis publicitair wat gas teruggenomen hebben, de lijn is duidelijk. Praktiserende homoseksuelen behoren niet ter communie te gaan. Oorlogsmisdadigers, fascisten, dictators, bankdirecteuren, massamoordenaars of kindermisbruikende geestelijken hebben deze richtlijn nog nooit expliciet horen uitspreken jegens henzelf. Praktiserende homo's en lesbo's zijn dus erger. Papa Zorreguiéta kan gerust zijn, net als zijn kompaan Videla, en al die andere vrienden van het Vaticaan. Om van de Ierse geestelijken en al hun collega's die zich zo gretig tegoed deden aan jongens- en meisjeslichamen maar te zwijgen. Allemaal hartelijk welkom.

 

Toch ben ik blij met de uitspraken van de Kerk. Wie zich nog steeds laat verrassen door de visie van het Vaticaan, is op zijn minst naïef. Of masochistisch. De Nederlandse bisschoppen zijn geheel in lijn met de wereldkerk in het aantrekken van de touwtjes. En er is niks tegen duidelijkheid. Ongehuwd samenwonenden, ongehuwde moeders, hertrouwde mensen, ze zijn allemaal in staat van doodzonde. Moord en doodslag geen bezwaar, maar als het om seks gaat, ligt dat anders, tenzij het klerikale seks betreft.

 

Dat de RK Kerk er particuliere opvattingen op nahoudt waarbij iemand zich al dan niet kan thuisvoelen, is één ding. De Oud-Katholieke Kerk is een firma die hetzelfde product levert, maar dan zonder celibaat, zonder discriminatie en met vrouwelijk ambtsdragers. En er zijn ook protestantse filialen van de Heere Heere waar homo's welkom zijn.

Dat de RK Kerk vóór en achter de schermen actief bezig is politiek te bedrijven en in tal van landen moderne relatiewetgeving en een humane regulering van abortus en euthanasie tracht te blokkeren, is aanzienlijk kwalijker dan het enkele feit van die homoveroordeling.

 

Vergelijkingen met de politieke islam gaan mank, zolang er nog geen jezuïeten zijn die treinen opblazen of zich met vliegtuigen in flatgebouwen boren, maar het politieke christendom is nog altijd een bedreiging voor de individuele vrijheid. Dat geldt voor relatiewetgeving en voor tal van ethische zaken, maar ook voor de zondagsrust, die de ChristenUnie nu op Europees niveau verplicht wil gaan stellen.

 

Zo'n hostiekwestie is maar een detail en in wezen onbelangrijk. Homo's met roze pruiken in de St. Jan zijn net zo belachelijk als die middeleeuws denkende prelaten. Maar we mogen de RK Kerk dankbaar zijn dat ze duidelijk is. Wolven zijn wolven en die behoren geen schaapskleren te dragen. Dat zou maar tegennatuurlijk zijn, en daar houden wij niet zo van.

 

Cees van der Pluijm